Μακατουνάκης Ευάγγελος Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Μακατουνάκης Ευάγγελος - Η θερμομόνωση στην Κρήτη

 Η εξωτερική θερμομόνωση είναι απαραίτητη σε κάθε είδους κατασκευής εδώ και 18 χρόνια σύμφωνα με Ευρωπαϊκή οδηγία (92/75/22.09.92) περί εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες τα νέα κτίρια που θα χτίζονται μετά το 2016 πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική απώλεια ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Επομένως, η θερμομόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά είναι υποχρεωτική λαμβάνοντας υπόψιν το υπουργείο Ανάπτυξης ότι όλα τα κτίρια θα πρέπει στο εξής να φέρουν πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, βάσει της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 Σύμφωνα με μελέτες η εξωτερική θερμομόνωση αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό δυναμικό για εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας:

  • 25-45% για θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

  • 8-25% για τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα καλοριφέρ

  • 18% για αντικατάσταση παλαιού λέβητα

  • 4-28% για θερμομόνωση δαπέδου κτιρίου

  • 7-18% για μείωση διείσδυσης αέρα

  • 4-15% για διπλά τζάμια

  • 1-7% για θερμομόνωση οροφής

Μακατουνάκης Ευάγγελος Εξωτερική Θερμομόνωση, πριν την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης Πριν την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης
Μακατουνάκης Ευάγγελος Εξωτερική Θερμομόνωση, μετά την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης Μετά την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης